دلنــوشــته

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم


416


گربه رو داشته باش..


برچسب‌ها: تصاویر زیبا, خنده دار

[ 92/05/22 ] [ 22:56 ] [ بی نام ]

[ ]

413
ای جوونم ..عزیزم...:)

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک

[ 92/05/21 ] [ 19:27 ] [ بی نام ]

[ ]

412
این پسرا خوب بشو نیستن.. هه....

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک

[ 92/05/21 ] [ 19:25 ] [ بی نام ]

[ ]

390


+ هی با تـــــــــــــــــــوام!!! کم کم دارد یادت "بخیـــــــــــــــــــــر" میشود


برچسب‌ها: تک جمله, جملات زیبا, احساسی, جمله عاشقانه

[ 92/05/16 ] [ 23:34 ] [ بی نام ]

[ ]

382
+ التماس دعـــا آقا کوچـــولـــو ..:)

برچسب‌ها: تصاویر زیبا

[ 92/05/12 ] [ 0:48 ] [ بی نام ]

[ ]

381


+من به هر تحقیرى که شدم، با صداى بلند خندیدم…
نام مرا گذاشتند با جنبه !!
بى آنکه بدانند خندیدم تا ...
کسى صداى شکسته شدن قلبم را نفهمد...


برچسب‌ها: تک جمله, جملات زیبا, احساسی, جمله عاشقانه

[ 92/05/12 ] [ 0:12 ] [ بی نام ]

[ ]

376
+ عزیزمــــــــــــــــ ای جووون

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک

[ 92/05/11 ] [ 0:52 ] [ بی نام ]

[ ]

375
+ خخخخخ...تو روحتـــ

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک

[ 92/05/11 ] [ 0:44 ] [ بی نام ]

[ ]

374
+ مگه مریضی روااانی؟؟؟ بدبخت سکته ناقص زد خوو

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک

[ 92/05/11 ] [ 0:41 ] [ بی نام ]

[ ]

372


شرحـ  موضوعـ  ندارهــ !!!!


برچسب‌ها: تصاویر زیبا

[ 92/05/10 ] [ 18:33 ] [ بی نام ]

[ ]

367


برنده جایزه بهترین عکس...سیگار نکــــــــــش....این صد دفه..نکش دیگه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این یک مجسمه است..خوشگله نه؟؟؟ اره


برچسب‌ها: تصاویر زیبا

[ 92/05/09 ] [ 1:23 ] [ بی نام ]

[ ]