دلنــوشــته
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

گربه رو داشته باش..


برچسب‌ها: تصاویر زیبا, خنده دار
92/05/22 | 22:56 | بی نام |
ای جوونم ..عزیزم...:)

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک
92/05/21 | 19:27 | بی نام |
این پسرا خوب بشو نیستن.. هه....

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک
92/05/21 | 19:25 | بی نام |


+ هی با تـــــــــــــــــــوام!!! کم کم دارد یادت "بخیـــــــــــــــــــــر" میشود


برچسب‌ها: تک جمله, جملات زیبا, احساسی, جمله عاشقانه
92/05/16 | 23:34 | بی نام |
+ التماس دعـــا آقا کوچـــولـــو ..:)

برچسب‌ها: تصاویر زیبا
92/05/12 | 0:48 | بی نام |


+من به هر تحقیرى که شدم، با صداى بلند خندیدم…
نام مرا گذاشتند با جنبه !!
بى آنکه بدانند خندیدم تا ...
کسى صداى شکسته شدن قلبم را نفهمد...


برچسب‌ها: تک جمله, جملات زیبا, احساسی, جمله عاشقانه
92/05/12 | 0:12 | بی نام |
+ عزیزمــــــــــــــــ ای جووون

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک
92/05/11 | 0:52 | بی نام |
+ خخخخخ...تو روحتـــ

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک
92/05/11 | 0:44 | بی نام |
+ مگه مریضی روااانی؟؟؟ بدبخت سکته ناقص زد خوو

برچسب‌ها: تصاویر زیبا, تصاویر متحرک
92/05/11 | 0:41 | بی نام |


شرحـ  موضوعـ  ندارهــ !!!!


برچسب‌ها: تصاویر زیبا
92/05/10 | 18:33 | بی نام |


برنده جایزه بهترین عکس...سیگار نکــــــــــش....این صد دفه..نکش دیگه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این یک مجسمه است..خوشگله نه؟؟؟ اره


برچسب‌ها: تصاویر زیبا
92/05/09 | 1:23 | بی نام |